Trung tâm Y tế Tiên Yên: Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều qua, ngày 10/11/2020 Đảng bộ Trung tâm Y tế Tiên Yên tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí: Nguyễn Bá Việt- Bí thư Đảng bộ- Giám đốc Trung tâm Y tế Tiên Yên trực tiếp truyền đạt các nội dung tại Hội nghị. Tham gia hội nghị là sự có mặt của tất cả Đảng viên trong toàn chi bộ, trưởng, phó các khoa phòng trong toàn trung tâm.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt của cơ quan đã được nghe đồng chí: Nguyễn Bá Việt Bí thư Đảng bộ phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí: Nguyễn Bá Việt- Bí thư Đảng bộ- Giám đốc Trung tâm Y tế Tiên Yên  truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

          Theo đó, nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng giai đoạn 5 năm (2015-2020). Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,7%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%…

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã đề ra mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu; các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt khoảng 10%/năm;  Đạt 61 giường bệnh/1 vạn dân; 15 bác sỹ/1 vạn dân; 3 dược sỹ đại học/1 vạn dân; trên 25 điều dưỡng/1 vạn dân; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Tỷ lệ giảm nghèo duy trì mức giảm trung bình 0,8%/năm, trong đó mức giảm trung bình: khu vực thành thị 0,3%/năm; khu vực nông thôn 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 1%…

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV gồm 53 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Xuân Ký làm Bí thư Tỉnh uỷ, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 21 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV hoàn chỉnh hồ sơ kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban đảng Trung ương có liên quan để đề nghị chuẩn y theo quy định.

Tại Hội nghị các đồng chí Nguyễn Bá Việt Bí thư Đảng bộ/Giám đốc TTYT Tiên Yên yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, các chi bộ trực thuộc và cán bộ chủ chốt trong đơn vị căn cứ các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, tập chung xây dựng phát triển Đảng, phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết trong đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm.

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm được nội dung, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trên cơ sở đó, các cấp ủy chi bộ trực thuộc xây dựng đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, cũng như góp phần  thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Sau hội nghị, đảng viên Đảng bộ Trung tâm Y tế  sẽ viết bài thu hoạch cá nhân về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Phòng TTGDSK- TTYT Tiên Yên