Trung tâm Y tế Tiên Yên tập huấn “Marketing bệnh viện”

Nhằm đảm bảo y tín, chất lượng, cung cấp các dịch vụ y tế một cách tốt nhất và có hiệu quả  nhất trong công tác khám, điều trị, chăm sóc người bệnh  sao cho họ cảm thấy yên tâm, thoải mái và hài lòng khi lựa chọn dịch vụ, khám và điều trị tại Trung tâm. Đồng thời giúp cán bộ, nhân viên trong Trung tâm hiểu rõ hơn về “Marketing bệnh viện”.  Ngày 10/11/2018 vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đã tổ chức hội thảo “Marketing bệnh viện” cho các đồng chí trong Ban Giám đốc, trưởng, phó các khoa/ phòng và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong toàn Trung tâm.Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Hiệp- Giảng viên trường Đại học Y tế Công cộng trình bày nội dung bài giảng

Tại buổi Hội thảo các học viên đã được nghe Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Hiệp- Giảng viên trường Đại học Y tế Công cộng trình bày khái niệm, mục tiêu, lợi ích của Marketing bệnh viện và định hướng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như thái độ phục vụ người bệnh. Cách giao tiếp, phổ biến cho người dân hiểu rõ các kỹ thuật, dịch vụ Y tế mà đơn vị đã thực hiện để đảm bảo quyền lợi của người bệnh cũng như lợi ích của Trung tâm.

Cán bộ viên chức sẽ phải làm gì để người dân tin tưởng và để người bệnh  thấy rằng Trung tâm Y tế Tiên Yên  sẽ là nơi chuyên nghiệp, đáng tin cậy chính là thông qua Marketing bệnh viện.