Trung tâm Y tế Tiên Yên Thông báo kết quả Thi tuyển hợp đồng lao động năm 2020

Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên ngày 23/10/2020,

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên  thông báo kết quả thi tuyển hợp đồng lao động như sau:

Bấm vào đây để xem chi tiết: Thông báo kết quả thi tuyển HĐLĐ 2020_0001