Trung tâm Y tế Tiên Yên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, nói chuyện nhóm nhỏ nhân ngày Quốc tế người cao tuổi tại các xã, thị trấn

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tạo môi trường xã hội đồng thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT). Đồng thời nâng cao sức khỏe NCT trên cơ sở nâng cao kiến thức kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc ban đầu của NCT. Từ đầu tháng 10 đến tháng 11 năm 2021 Phòng Dân số- TTYT Tiên Yên tổ chức các hội nghị nói chuyện chuyên đề, truyền thông nhóm nhỏ lồng ghép các buổi sinh hoạt câu lạc bộ liên thế hệ tại các thôn, bản qua kênh cộng tác viên nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10 cho 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị nói chuyện chuyên đề tại xã Điền Xá

Các hội nghị nói chuyện chuyên đề, truyền thông nhóm nhỏ lồng ghép các buổi sinh hoạt câu lạc bộ đều được cán bộ phòng Dân số- KHHGĐ-TTYT Tiên Yên cung cấp các nội dung như tuyên truyền giáo dục, thay đổi hành vi của người dân về; quyền, nhu cầu chăm sóc NCT, xóa bỏ định kiến cũ về chăm sóc sức khỏe NCT tại các cơ sở tập trung, các cơ quan tổ chức và gia đình có trách nhiệm về việc không kỳ thị và coi tuổi già là gánh nặng…

Thực hiện hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức ,kỹ năng tự chăm sóc bản thân: rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe…Đồng thời khuyến khích NCT cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục thường xuyên và chọn những bài thế dục phù hợp với sức khỏe của mỗi người.

Tuyên truyền các văn bản của  nhà nước  có liên quan đến chăm sóc NCT, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe NCT; Chia sẻ các nội dung về nghĩa vụ, trách nhiệm phụng dưỡng NCT của gia đình và cộng đồng có NCT.

Thông qua các buổi nói chuyện, đã cung cấp thông tin cho NCT cũng như các thế hệ  hiểu biết thêm kiến thức về cách chăm sóc sức khoẻ cho NCT, NCT biết tự chăm sóc sức khoẻ bản thân, giúp giảm bớt được phần nào cho gia đình và xã hội. Từ đó từng bước nâng cao cuộc sống của người cao tuổi, giúp người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích.

Phòng TTGDSK-TTYT Tiên Yên