Trung tâm Y tế Tiên Yên tổ chức các buổi tọa đàm giao lưu tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Nhằm nâng cao nhận thức, giúp người dân có những hiểu biết đầy đủ về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết cũng như những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Từ ngày 11-23/10/2021 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tổ chức các buổi tọa đàm giao lưu tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 11 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tham gia buổi tọa đàm là lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, vị thành niên/ thanh niên, phụ huynh, học sinh, cha mẹ có con trong độ tuổi VTN trên địa bàn các xã, thị trấn.

Tại các buổi tọa đàm giao lưu tại cộng đồng có đồng chí : Hoàng văn Hạnh- trưởng phòng Dân số và các báo cáo viên phòng Dân số- Trung tâm Y tế Tiên Yên  đã  trao đổi các nội dung về: Phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về hôn nhân gia đình, các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Hôn nhân gia đình và các quy định xử lý vi phạm liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết.  Nguyên nhân, thực trạng và hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết; cách chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng tránh mang thai ngoài ý muốn ở lứa tuổi vị thành niên…

Đồng chí : Hoàng văn Hạnh- trưởng phòng Dân số – Trung tâm Y tế Tiên Yên  trao đổi các nội dung

 Tại các buổi tọa đàm giao lưu các học viên đã tích cực trao đổi và đưa ra các ý kiến thảo luận nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân, góp phần giảm thiếu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng.

Buổi giao lưu đã cung cấp những kiến thức bổ ích về chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng tránh mang thai ngoài ý muốn để các học viên, bậc phụ huynh có thêm kiến thức trong việc tuyên truyền, hướng dẫn con em mình biết cách phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và ngăn ngừa tình trạng tảo hôn góp phần nâng cao chất lượng dân số và chất lượng nguồn nhân lực.

Phòng TTGDSK-TTYT Tiên Yên