Trung tâm Y tế Tiên Yên tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú lần thứ 13 năm 2020

          Căn cứ hướng dẫn số 827/HD-SYT ngày 10/4/2019 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu “thầy thuốc nhân dân”, “thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13 năm 2020; Thực hiện Kế hoạch số 320/KH- TTYT ngày 16 tháng 04 năm 2019 của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên về việc triển khai đề nghị xét tặng danh hiệu “thầy thuốc nhân dân”, “thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13 năm 2020. Ngày 07/6/2019 vừa qua, Trung tâm Y tế Tiên Yên tổ chức hội nghị lấy ý kiến quần chúng toàn thể CBVCLĐ và họp bỏ phiếu tán thành của hội đồng cấp cơ sở đối với danh hiệu “thầy thuốc nhân dân”,“thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13 năm 2020.


Toàn cảnh hội nghị

          Đến dự hội nghị có thạc sĩ  Nguyễn Bá Việt, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm; các đồng chí trong Ban lãnh đạo cùng toàn thể  cán bộ, viên chức trong toàn Trung tâm.

Tại hội nghị, thạc sĩ Nguyễn Bá Việt- Chủ tịch Hội đồng xét tặng đã phát biểu khai mạc hội nghị và thông qua một số nội dung trong chương trình bỏ phiếu tín nhiệm.

Toàn thể các cán bộ công nhân viên chức trong toàn trung tâm tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến tín nhiệm đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú tại Trung tâm ngay sau lễ khai mạc.

Căn cứ thành tích, tiêu chuẩn lựa chọn, hội nghị đã nhất trí bỏ phiếu tín nhiệm đồng chí Lê Đức Hợp- Phó giám đốc Trung tâm Y tế Tiên Yên với số phiếu tín nhiệm rất cao: Số phiếu đồng ý/ Tổng số phiếu thu về hợp lệ 127/133 đạt 95,5%.

Kết quả bỏ phiếu tán thành của Hội đồng cấp cơ cở: Số phiếu bỏ ra/ Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 11/11 đạt 100%.

Ban giám đốc bỏ phiếu tín nhiệm ” thầy thuốc ưu tú” lần thứ 3 năm 2020

           Bác sỹ CKI Lê Đức Hợp – Phó giám đốc Trung tâm Y tế Tiên Yên là người  thầy thuốc luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các quy chế của cơ quan. Ngoài ra đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, yêu thương người bệnh; được người bệnh và đồng nghiệp kính trọng, tin cậy. Có trình độ chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh và đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nhiều năm được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Toàn thể cán bộ, viên chức, lao động Trung tâm Y tế Tiên Yên bỏ phiếu tín nhiệm ” thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13 năm 2020