Trung tâm Y tế Tiên Yên tổ chức tập huấn “Quản lý bệnh Lao cho cán bộ Y tế tuyến xã, phường” năm 2019

Nhằm nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của cán bộ tuyến xã về quản lý, phòng chống Lao theo yêu cầu của Chương trình chống Lao quốc gia quy định. Hôm nay, ngày 10/7/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên phối hợp với Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Quảng Ninh tổ chức  tập huấn “Quản lý bệnh Lao cho cán bộ Y tế tuyến xã, phường” cho trên 40 cán bộ chuyên trách tại Trung tâm Y tế và các trạm y tế xã, thị trấn thuộc 2 huyện Tiên Yên và Bình Liêu.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được Bác sỹ Vũ Văn Thông- Phó giám đốc bệnh viện Lao phổi Quảng Ninh và Tiến sỹ Tăng Xuân Châu – Trưởng phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh, nguyên Giảng viên Trường cao đẳng Y tế Quảng Ninh hướng dẫn các kiến thức và kỹ năng liên quan đến quản lý bệnh Lao như: Sơ bộ tình hình bệnh Lao, kết quả hoạt động mạng lưới chống Lao tại Việt Nam, Nhiệm vụ chống Lao của Trạm Y tế xã, thị trấn; Điều trị bệnh Lao; thống kê báo cáo bệnh Lao của Chương trình chống Lao quốc gia hiện đang áp dụng; Hướng dẫn lấy mẫu đờm xét nghiệm phát hiện bệnh Lao…

Ngoài ra các giảng viên hướng dẫn truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh Lao; cách ghi chép một số biểu mẫu của chương trình phòng chống Lao…

Sau khi tập huấn học viên được củng cố, bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng liên quan đến quản lý bệnh Lao và thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống bệnh Lao, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống Lao tại địa phương trong thời gian tới.