Trung tâm Y tế Tiên Yên tổ chức tập huấn truyền thông giáo dục sức khoẻ năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 1642/KH-TTKSBT ngày 03/08/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về tập huấn truyền thông giáo dục sức khoẻ năm 2022. Hôm nay ngày 23/8/2022 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh (CDC)  tổ chức lớp tập huấn truyền thông giáo dục sức khoẻ năm 2022 cho cán bộ dân số và cán bộ phụ trách TTGDSK các khoa phòng và 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được thạc sĩ Nguyễn Ngọc Phượng, cử nhân Hoàng Hải Yến- phòng Truyền thông GDSK- CDC trình bày các nội dung: Xu hướng truyền thông mới đối vớ ngành Y tế, công tác truyền thông y tế hậu đại dịch. Các thể loại tác phẩm báo chí cơ bản: tin, bài, phỏng vấn. Cách tìm kiếm đề tài, phỏng vấn, xử lý thông tin. Video và vai trò của video trong truyền thông.  Thực hành các kỹ năng chụp ảnh, làm video bằng điện thoại thông minh.

Cũng trong  buổi tập huấn các học viên hăng hái trao đổi, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế…

Thông qua lớp tập huấn các học viên được củng cố, bổ sung thêm kiến thức và thực hành các kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe, để  thực hiện tốt công tác truyền thông sức khỏe cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân cũng như công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Theo kế hoạch lớp tập huấn sẽ triển khai đến hết ngày 25/8/2022.

Cao Nhung, TTYT Tiên Yên