TTYT Tiên Yên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021

Thực hiện Công văn 2854/CV- SYT ngày 02/7/2021 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc thực hiện xét nghiệm mẫu gộp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021; Kế hoạch số 05/KH-CQTTBCĐ ngày 02/7/2021 của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Tiên Yên về việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV2 cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 trên địa bàn huyện Tiên Yên;
Hôm nay ngày 04/7/2021, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho 602 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tại các điểm thi trên địa bàn huyện Tiên Yên.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia trên địa bàn huyện Tiên Yên được tổ chức 2 điểm thi tại trường THPT Tiên Yên và trường THPT Hải Đông. Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đã bố trí 2 đoàn cán bộ đến 2 điểm thi lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Công tác lấy mẫu xét nghiệm được triển khai một cách bài bản, khoa học và đảm bảo các quy định phòng, chống dịch.

Cán bộ TTYT lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh tại Trường THPT Hải Đông
Kết quả lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các thí sinh sẽ có trong ngày 5/7/2021.
Việc lấy mẫu cho toàn bộ thí sinh nhằm chủ động, tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 trên địa bàn huyện.
Phòng TTGDSK-TTYT Tiên Yên