Tuyển dụng bổ sung nhân lực lao động của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên năm 2022.