NGÀNH Y TẾ QUẢNG NINH LÀM TỐT CÔNG TÁC CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN