Những việc cần làm khi học sinh bị sốt ho, khó thở tại trường học