Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của trung tâm y tế huyện Tiên Yên, danh mục thủ tục hành chính.